Studzienki dla oczyszczalni

Studzienki dla oczyszczalni (mini przepompownie), wykonane z polietylenu (PEHD, HD PE) stanowią doskonałe uzupełnienie dla oczyszczalni biologicznych SBR. Znajduje ona zastosowanie w sytuacji kiedy instalacja kanalizacyjna jest zainstalowana zbyt nisko, aby grawitacyjnie doprowadzić ścieki do oczyszczalni oraz wtedy kiedy poziom wód gruntowych jest zbyt wysoki i należy możliwie jak najwyżej zamontować oczyszczalnie wraz z drenażem. Po zamontowaniu przepompowni poziom posadowienia oczyszczalni lub drenażu rozsączającego może zostać podniesiony przed lub za oczyszczalnią w zależności od sposobu montażu.

Studzienki te można stosować po obu stronach oczyszczalni:

 • przed oczyszczalnią gdy wymagane jest pompownie ścieków do oczyszczalni biologicznej umieszczonej nie w bezpośrednim otoczeniu gospodarstwa,
 • za oczyszczalnią gdy wymagane jest pompowanie oczyszczonego cieku poza bezpośrednie otoczenie oczyszczalni biologicznej.

Na życzenie klienta możemy wyposażyć studzienki w dodatkowe akcesoria lub rożnego rodzaju przyłącza lub zakończenia wg dokumentacji klienta lub wg dokumentacji własnej na podstawie dostarczonego opisu technicznego.

Dane techniczne

Opis techniczny

Tabele oferowanych wielkości studzienek (mini przepompowni) dla oczyszczalni biologicznych i drenażowych. Zobacz tabelę poniżej.

Zalety

 • Monolityczność,
 • Łatwość transportu dzięki niedużej wadze,
 • Wytrzymałość mechaniczna,
 • Elastyczność,
 • Wysoka odporność na korozję,
 • Odporność na agresywne ścieki,
 • Odporność na pęknięcia,
 • Pełna szczelność,
 • Niski koszt produktu, oszczędności wynikające z nieużywania ciężkiego sprzętu na budowie,
 • Optymalna pojemność zapewniająca odpowiednią prace pompy,
 • Mala średnica zwieńczenia (DN400), dzięki czemu nie wymaga dużego włazu.

Ekologia

 • Studzienki podlegają 100% recyklingowi zużytych wyrobów i ponownemu wykorzystaniu surowca.

Zastosowanie

 • Służby utrzymania miasta,
 • Firmy budowlane,
 • Gminy,
 • Instalatorzy wodno kanalizacyjni,
 • Użytkownicy indywidualni.
Tabela oferowanych wielkości studzienek
Model Wysokość Typ
SMP 1,5 160 1500 mm DN600/DN400, pojemność 160 litrów
SMP 1,8 160 1800 mm DN600/DN400, pojemność 160 litrów
SMP 1,8 240 1800 mm DN600/DN400, pojemność 240 litrów
SMP 2,1 160 2100mm DN600/DN400, pojemność 160 litrów
SMP 2,1 240 2100mm DN600/DN400, pojemność 240 litrów
SMP 2,1 320 2100mm DN600/DN400, pojemność 320 litrów
SMP 2,4 160 2400mm DN600/DN400, pojemność 160 litrów
SMP 2,4 240 2400mm DN600/DN400, pojemność 240 litrów
SMP 2,4 320 2400mm DN600/DN400, pojemność 320 litrów
SMP 2,4 400 2400mm DN600/DN400, pojemność 400 litrów