Studzienki Kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne wykonane z polietylenu (PEHD, HD PE) stanową doskonałą alternatywę dla tanich, ale ciężkich i stosunkowo nietrwałych studni wykonanych z materiałów tradycyjnych.

Dzięki zastosowaniu technologii formowania rotacyjnego i użyciu odpowiednich surowców możliwe jest wytworzenie studzienek o dość skomplikowanych kształtach i ożebrowaniu. Produkowane studzienki są elementem monolitycznym posiadającym bardzo dobre właściwości użytkowe.

Oferujemy studzienki kanalizacyjne o rożnych podstawach: z króćcami o rożnych średnicach, z dnem płaskim, (rozprężne, kaskadowe), lub dnem kulistym. Dodatkowo w zależności od produktu studzienki kanalizacyjne oferujemy jako niewłazowe oraz włazowe wyposażone w specjalne antypoślizgowe szczeble zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla użytkowników. Studzienki te mogą być również wykorzystane w zewnętrznych systemach kanalizacji grawitacyjnej zarówno sanitarnej jak i deszczowej, jako studnie rewizyjne, wpustowe, osadnikowe. Mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie mają zastosowanie studzienki wykonane z materiałów tradycyjnych, jako alternatywa dla nich.

Na życzenie klienta możemy wyposażyć studzienki kanalizacyjne w dodatkowe akcesoria do zbiorników lub rożnego rodzaju przyłącza lub zakończenia wg dokumentacji klienta lub wg dokumentacji własnej na podstawie dostarczonego opisu technicznego.

Dane techniczne

Opis techniczny

Dane ogólne dotyczące wszystkich rodzajów studzienek kanalizacyjnych:

 • Monolityczność – produkowane studzienki kanalizacyjne są produktem jednoelementowym wytwarzanym podczas jednego procesu technologicznego
 • Wszystkie studzienki posiadają żebra zapewniające odpowiednią wytrzymałość
 • Wszystkie studzienki posiadają odpowiednio profilowane kinety (podstawy studzienek) będące integralną częścią studzienki kanalizacyjnej
 • Zwieńczenie studzienek – elementy zwieńczenia nie są częściami studzienki kanalizacyjnej, stanowią jej nierozłączny element i obejmują (pierścień odciążający, płytę pokrywową, właz żeliwny DN 600 odpowiedniej klasy /A, B, C lub D/, pokrywa polietylenowa, bądź pierścień odciążający, płyta pokrywowa i właz żeliwny klasy A, B, C lub D dla terenów przejezdnych, zależnie od klasy obciążenia.
 • Dostępna różna grubość ścianek studzienek

Zalety

 • Łatwość transportu dzięki niedużej wadze,
 • Łatwo przeniesiesz studzienki na placu budowy,
 • Możesz dopasować konkretny model do swoich potrzeb,
 • Wytrzymałość mechaniczna,
 • Elastyczność,
 • Wysoka odporność na korozję,
 • Odporność na agresywne ścieki,
 • Odporność na pęknięcia,
 • Pełna szczelność,
 • Niski koszt produktu, oszczędności wynikające z nieużywania ciężkiego sprzętu na budowie.

Ekologia

 • Studzienki kanalizacyjne podlegają 100% recyklingowi zużytych wyrobów i ponownemu wykorzystaniu surowca.

Zastosowanie

 • Służby utrzymania miasta,
 • Firmy budowlane,
 • Gminy,
 • Instalatorzy wodno kanalizacyjni.

Poszczególne konfiguracje oferowanych studzienek kanalizacyjnych

Studzienki kanalizacyjne DN600
Model Wysokość Typ
SK 600 – 900 900 mm Średnica DN 600, dostępne kinety zgodnie z tabelą poniżej, studzienka niezłazowa
SK 600 – 1200 1200 mm Średnica DN 600, dostępne kinety zgodnie z tabelą poniżej, studzienka niezłazowa
SK 600 – 1500 1500 mm Średnica DN 600, dostępne kinety zgodnie z tabelą poniżej, studzienka niezłazowa
SK 600 – 1800 1800 mm Średnica DN 600, dostępne kinety zgodnie z tabelą poniżej, studzienka niezłazowa
SK 600 – 2100 2100 mm Średnica DN 600, dostępne kinety zgodnie z tabelą poniżej, studzienka niezłazowa
SK 600 – 2400 2400 mm Średnica DN 600, dostępne kinety zgodnie z tabelą poniżej, studzienka niezłazowa
SK 600 – 2700 2700 mm Średnica DN 600, dostępne kinety zgodnie z tabelą poniżej, studzienka niezłazowa
SK 600 – 3000 3000 mm Średnica DN 600, dostępne kinety zgodnie z tabelą poniżej, studzienka niezłazowa
SK 600 – 3300 3300 mm Średnica DN 600, dostępne kinety zgodnie z tabelą poniżej, studzienka niezłazowa
SK 600 – 3600 3900 mm Średnica DN 600, dostępne kinety zgodnie z tabelą poniżej, studzienka niezłazowa
SK 600 – 3900 3900 mm Średnica DN 600, dostępne kinety zgodnie z tabelą poniżej, studzienka niezłazowa
Konfiguracje podstaw studzienek kanalizacyjnych DN600
Model Średnica krućców Typ
Kineta zbiorcza DN160/DN200 Podstawa o trzech wlotach i jednym wylocie
Kineta przelotowa DN160/DN200 Podstawa o jednym wlocie i wylocie
Kineta “ślepa” z płaskim dnem Nie dotyczy Podstawa z płaskim dnem
Studzienki kanalizacyjne DN800
Model Wysokość Typ
SK 800 – 1000 1000 mm Średnica DN 800, dostępne kinety zgodnie z tabelą poniżej, studzienka włazowa
SK 800 – 1500 1500 mm Średnica DN 800, dostępne kinety zgodnie z tabelą poniżej, studzienka włazowa
SK 800 – 2000 2000 mm Średnica DN 800, dostępne kinety zgodnie z tabelą poniżej, studzienka włazowa
SK 800 – 2500 2500 mm Średnica DN 800, dostępne kinety zgodnie z tabelą poniżej, studzienka włazowa
SK 800 – 3000 3000 mm Średnica DN 800, dostępne kinety zgodnie z tabelą poniżej, studzienka włazowa
Konfiguracje podstaw studzienek kanalizacyjnych DN800
Model Średnica krućców Typ
Kineta zbiorcza DN160/DN200 Podstawa o trzech wlotach i jednym wylocie
Kineta przelotowa DN160/DN200 Podstawa o jednym wlocie i wylocie
Studzienki kanalizacyjne DN1000
Model Wysokość Typ
SK 1000 – 1100 1100 mm Średnica DN 1000, dostępne kinety zgodnie z tabelą poniżej, studzienka włazowa
SK 1000 – 1300 1300 mm Średnica DN 1000, dostępne kinety zgodnie z tabelą poniżej, studzienka włazowa
SK 1000 – 1500 1500 mm Średnica DN 1000, dostępne kinety zgodnie z tabelą poniżej, studzienka włazowa
SK 1000 – 1700 1700 mm Średnica DN 1000, dostępne kinety zgodnie z tabelą poniżej, studzienka włazowa
SK 1000 – 2000 2000 mm Średnica DN 1000, dostępne kinety zgodnie z tabelą poniżej, studzienka włazowa
SK 1000 – 2200 2200 mm Średnica DN 1000, dostępne kinety zgodnie z tabelą poniżej, studzienka włazowa
SK 1000 – 2500 2500 mm Średnica DN 1000, dostępne kinety zgodnie z tabelą poniżej, studzienka włazowa
SK 1000 – 2700 2700 mm Średnica DN 1000, dostępne kinety zgodnie z tabelą poniżej, studzienka włazowa
SK 1000 – 3000 3000 mm Średnica DN 1000, dostępne kinety zgodnie z tabelą poniżej, studzienka włazowa
SK 1000 – 3200 3200 mm Średnica DN 1000, dostępne kinety zgodnie z tabelą poniżej, studzienka włazowa
SK 1000 – 3500 3500 mm Średnica DN 1000, dostępne kinety zgodnie z tabelą poniżej, studzienka włazowa
SK 1000 – 3700 3700 mm Średnica DN 1000, dostępne kinety zgodnie z tabelą poniżej, studzienka włazowa
SK 1000 – 4000 4000 mm Średnica DN 1000, dostępne kinety zgodnie z tabelą poniżej, studzienka włazowa
Konfiguracje podstaw studzienek kanalizacyjnych DN1000
Model Średnica krućców Typ
Kineta zbiorcza DN160/DN200 Podstawa o trzech wlotach i jednym wylocie
Kineta zbiorcza DN250/DN315 Podstawa o trzech wlotach i jednym wylocie
Kineta przelotowa DN160/DN200 Podstawa o jednym wlocie i wylocie
Kineta “ślepa” z płaskim dnem Nie dotyczy Podstawa z płaskim dnem
Kineta z dnem kulistym Nie dotyczy Podstawa z płaskim dnem
Tabele oferowanych wielkości studzienek kanalizacyjnych DN1200

Trwa aktualizacja serwisu. Potrzebujesz informacji na temat tego produktu usługi, możliwości współpracy? Zapraszamy do kontaktu