Studzienki armaturowe

Studzienki armaturowe – wykonane z polietylenu stanową doskonałą alternatywę dla tanich, ale ciężkich i stosunkowo nietrwałych studni wykonanych z materiałów tradycyjnych. W zależności od produktu studzienki telekomunikacyjne oferujemy jako niewłazowe oraz włazowe. Studzienki wyposażone w specjalne szczeble zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla użytkowników.

Studzienki mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie mają zastosowanie studzienki wykonane z materiałów tradycyjnych. Przeznaczone są dla ciągu kanalizacji jednootworowej lub wielootworowej jako studnia przelotowa lub końcowa. Odpowiednio umiejscowione otwory w korpusie pozwalają na spełnienie funkcji studni: przelotowej, narożnej i odgałęźnej.