Zalety technologiczne

Bezpieczeństwo
Monolityczny zbiornik z polietylenu zapewnia szczelność urządzenia, co gwarantuje brak nieprzyjemnego zapachu i uniemożliwia rozwój bakterii chorobotwórczych. Szkodliwe mikroorganizmy takie jak bakterie, wirusy i grzyby, nie dostaną się do domu przez ten system. W dodatku, oczyszczanie przebiega bez konieczności stosowania biopreparatów.
Niezawodność
Oczyszczalnie ścieków SBR są przeznaczone do wieloletniego użytku. Wysoka jakość i niezawodność została osiągnięta dzięki wykorzystaniu metody, opartej na zastosowaniu sprężonego powietrza, co zniwelowało konieczność stosowania pompy elektrycznej. W przypadku braku zasilania sterowanie dostosowuje fazy oczyszczania do ilości ścieków.
Łatwa instalacja i obsługa
Konstrukcja oczyszczalni może zostać zintegrowana do każdej sytuacji budowlanej i nie wymaga dużej powierzchni terenu, oferując szybką instalację i uruchomienie. Sterowanie automatyczne, kontrolujące proces oczyszczania i dostosowujące się do ilości dopływu ścieków, może zostać zainstalowane jak na zewnątrz, tak i wewnątrz budynku, a modułowa konstrukcja oferuje łatwą i tanią rozbudowę bez konieczności wymiany całej oczyszczalni.
Skuteczna ergonomiczność
W wyniku konieczności, oczyszczalnia może zostać ustawiona w tryb czuwania przy braku dopływu ścieków nawet do 2 tygodni, co dzieje się automatycznie. Oczyszczone ścieki mogą zostać odprowadzone według uznania użytkownika, do studni, drenażu, czy też do wszelkiego rodzaju wód powierzchniowych.
Uznanie
Oczyszczalnie ścieków SBR są produkowane w oparciu o standardy PN–EN 12566-3 +A1:2009 i posiadają certyfikację CE.
Zalety ekologiczne
Urządzenie jest energooszczędne, elementy wewnątrz zbiorników oczyszczalni podlegają w 100% recyklingowi, co pozwala chronić środowisko i zasoby wodne.

Oczyszczalnia biologiczna SBR

Dzięki swojej konstrukcji, oczyszczalnia biologiczna SBR, jest skutecznym sposobem oczyszczania wody użytkowej, ścieków gospodarczych i komunalnych, w warunkach, w których konieczne jest ich skuteczne oczyszczanie przy nierównomiernym obciążeniu.
Technologia jest odporna na nadmiar i chwilowy brak dopływu ścieków, przeciążenia i wahania temperatury, dlatego może zostać zastosowana w różnego rodzaju jednostkach osadniczych, turystycznych i rekreacyjnych.

Oczyszczalnia powinna być rozmieszczona w odległości nie mniej 5 m. od budynku, w miejscu nie narażonym na obciążenia. Pokrywy powinne wystawać nad powierzchnię i być dostępne dla okresowej asenizacji. Zbiorniki oczyszczalni posiadają konstrukcję, która nie wymaga fundamentu.
Podstawowym kryterium podziału typologicznego oczyszczalni jest podział według ilości osób użytkujących, stanowiący od 1 do 12 użytkowników. Istnieje możliwość wyposażenia oczyszczalni w dodatkowe elementy, umożliwiające obsługę powyżej 12 użytkowników.
Technologia biologicznej oczyszczalni ścieków SBR oparta jest na zastosowaniu reaktorów sekwencyjnych i składa się z kilku kroków.
Po dekantacji oczyszczonych ścieków, dopływają one do reaktora biologicznego.
Ścieki nadal trafiają do reaktora, w którym cyklicznie wytwarzane są warunki tlenowe i beztlenowe. Obciążenie osadu czynnego wzrasta wraz z dopływającą ilością ścieków. Dzięki kontroli pracy urządzenia napowietrzającego symultanicznie przebiegają procesy nitryfikacji i denitryfikacji.
Po zakończeniu procesów oczyszczania, poziom ścieków zbliża się do maksymalnego.
Następuje wstrzymanie pracy urządzenia napowietrzająco i mieszającego, po czym rozpoczyna się sedymentacja osadu i klarowania ścieków.
Po zakończeniu sedymentacji osad czynny gromadzi się w warstwie przydennej odsłaniając warstwę klarowaną. Następuje dekantacja ścieków oczyszczonych i usuwany jest nadmiar osadu.
Na koniec, ścieki mogą zostać odprowadzone wedle wybranej przez użytkownika opcji odprowadzenia.

 

Rozwiązania dostosowane do potrzeb

Model

Pojemność

(litrów)

Ilość użytkowników

(osób)

Ilość ścieków

(m³/d)

EKO SBR 2-4

2500

do 4

0,3-0,6

EKO SBR 4-6

3500

do 6

0,6-0,9

EKO SBR 6-8

4750

do 8

0,9-1,2

EKO SBR 8-10

6750

do 10

1,2-1,5

EKO SBR 10-12

8000

do 12

1,5-1,8

Dane techniczne

Opis techniczny

Tabela oferowanych konfiguracji wielkości biologicznych oczyszczalni ścieków SBR.
Model, pojemność, ilość osób, dzienna ilość ścieków(m3/d):

 • EKO SBR 2-4 | 2500 litrów | 2-4 | 0,3-0,6
 • EKO SBR 4-6 | 3500 litrów | 4-6 | 0,6-0,9
 • EKO SBR 6-8 | 4750 litrów | 6-8 | 0,9-1,2
 • EKO SBR 8-10 | 6750 litrów | 8-10 | 1,2-1,5
 • EKO SBR 10-12 | 8000 litrów | 10-12 | 1,5-1,8

Zalety

 • Bezpieczna konstrukcja urządzenia została otrzymana dzięki wyeliminowaniu części ruchomych.
 • Oczyszczalnia biologiczna SBR posiada znak CE – Została przebadana przez notyfikowaną jednostkę badawczą na zgodność z Normą PN – EN 12566-3 +A1 :2009.
 • Mała wrażliwość na przerwy w dostawie prądu.
 • Proces oczyszczania jest zautomatyzowany – Pozwalający na kontrolę nad cyklem oczyszczania, dodatkowo sterowanie automatycznie dostosowuje się do ilości dopływu ścieków.
 • Możliwość ustawienia oczyszczalni w stan czuwania – Pozwala na utrzymanie procesu oczyszczania nawet przy braku dopływu ścieków nawet do 2 tygodni.
 • Oczyszczanie w biologicznej oczyszczalni ścieków SBR zachodzi bez konieczności stosowania biopreparatów.
 • Długi okres użytkowania i niezawodności – Zbiorniki z PE wykonane są monolitycznie, dodatkowo wzmacniane wewnątrz zbiornika stalowym wzmocnieniem.

Ekologia

 • Zbiorniki oczyszczalni biologicznej SBR oraz elementy wewnątrz nich podlegają w 100% recyklingowi zużytych wyrobów i ponownemu wykorzystaniu surowca.
 • Urządzenie jest energo-oszczędne – pozwala oszczędzać pieniądze i chronić środowisko.
 • Oczyszczając ścieki chronimy cenny zasób jakim jest woda.

Zastosowanie

 • Domy jedno i wielorodzinne,
 • Ośrodki wczasowe,
 • Małe przedsiębiorstwa,
 • Campingi,
 • Pola namiotowe, inne.