Oczyszczalnia biologiczna SBR

Oczyszczalnia biologiczna SBR przeznaczona jest do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych i komunalnych, gdzie wymagane jest skuteczne oczyszczanie przy zmiennym obciążeniu.

Biologiczna oczyszczalnia dzięki swojej specyficznej konstrukcji odporna jest na nadmiar ścieków, przeciążenia, wahania temperatury i chwilowy brak dopływu ścieków np.: z powodu wyjazdu na urlop. Dlatego do typowych zastosowań SBR należą także niewielkie jednostki osadnicze, kompleksy rekreacyjne i sportowe, hotele, ośrodki turystyczne.

Technologia oczyszczania ścieków osadem czynnym w systemach porcjowych (SBR) oparta jest na sekwencyjnych reaktorach. Proces oczyszczania zachodzi cyklicznie i składa się z kilku faz.

Fazy oczyszczania ścieków w oczyszczalni biologicznej:

 • Faza wstępna – Zakończony proces dekantacji warstwy sklarowanych, oczyszczonych ścieków. Ścieki surowe dopływają do reaktora.
 • Faza mieszania i napełniania – Surowe ścieki nadal dopływają do reaktora w którym na przemian wytwarzane są warunki tlenowe i beztlenowe. Obciążenie osadu czynnego rośnie wraz z dopływającą ilością ścieków. Dzięki kontroli pracy urządzenia napowietrzającego symultanicznie przebiegają procesy nitryfikacji i denitryfikacji.
 • Faza końcowa – Koniec procesów technologicznych związanych z oczyszczaniem, poziom ścieków w zbiorniku zbliżą się do maksymalnego.
 • Faza sedymentacji – Wstrzymanie pracy urządzenia napowietrzająco-mieszającego. Rozpoczyna się proces sedymentacji osadu i klarowania ścieków.
 • Faza dekantacji i usuwania nadmiernego osadu – Po zakończeniu procesu sedymentacji osad czynny gromadzi  się w warstwie przydennej odsłaniając warstwę sklarowanych ścieków. Następuje pompowa lub statyczna dekantacja ścieków oczyszczonych. Po zakończonym procesie usuwany jest nadmiar osadu.

Standardowy typoszereg oferowanej oczyszczalni przeznaczony jest od 2 do 12 mieszkańców. Wyposażając oczyszczalnie biologiczną w dodatkowe elementy, urządzenie może obsługiwać instalacje powyżej 12 mieszkańców. Przydomowe oczyszczalnie ścieków wg Wikipedii.

Dotacja na oczyszczalnie ścieków
Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków może zostać zrealizowana za pomocą środków PBOŚ . Więcej informacji na temat dotacji znajduje się na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W naszej ofercie znajdziesz wszelkiego rodzaju nadstawki zbiorników, teleskopy przedłużające, pokrywy, studzienki rozdzielcze, moduły sterownicze, rury drenażowe, tunele rozsączające, filtry do oczyszczalni.

Dane techniczne

Opis techniczny

Tabela oferowanych konfiguracji wielkości biologicznych oczyszczalni ścieków SBR.
Model, pojemność, ilość osób, dzienna ilość ścieków(m3/d):

 • EKO SBR 2-4 | 2500 litrów | 2-4 | 0,3-0,6
 • EKO SBR 4-6 | 3500 litrów | 4-6 | 0,6-0,9
 • EKO SBR 6-8 | 4750 litrów | 6-8 | 0,9-1,2
 • EKO SBR 8-10 | 6750 litrów | 8-10 | 1,2-1,5
 • EKO SBR 10-12 | 8000 litrów | 10-12 | 1,5-1,8

Zalety

 • Bezpieczna konstrukcja urządzenia została otrzymana dzięki wyeliminowaniu części ruchomych.
 • Oczyszczalnia biologiczna SBR posiada znak CE – Została przebadana przez notyfikowaną jednostkę badawczą na zgodność z Normą PN – EN 12566-3 +A1 :2009.
 • Mała wrażliwość na przerwy w dostawie prądu.
 • Proces oczyszczania jest zautomatyzowany – Pozwalający na kontrolę nad cyklem oczyszczania, dodatkowo sterowanie automatycznie dostosowuje się do ilości dopływu ścieków.
 • Możliwość ustawienia oczyszczalni w stan czuwania – Pozwala na utrzymanie procesu oczyszczania nawet przy braku dopływu ścieków nawet do 2 tygodni.
 • Oczyszczanie w biologicznej oczyszczalni ścieków SBR zachodzi bez konieczności stosowania biopreparatów.
 • Długi okres użytkowania i niezawodności – Zbiorniki z PE wykonane są monolitycznie, dodatkowo wzmacniane wewnątrz zbiornika stalowym wzmocnieniem.

Ekologia

 • Zbiorniki oczyszczalni biologicznej SBR oraz elementy wewnątrz nich podlegają w 100% recyklingowi zużytych wyrobów i ponownemu wykorzystaniu surowca.
 • Urządzenie jest energo-oszczędne – pozwala oszczędzać pieniądze i chronić środowisko.
 • Oczyszczając ścieki chronimy cenny zasób jakim jest woda.

Zastosowanie

 • Domy jedno i wielorodzinne,
 • Ośrodki wczasowe,
 • Małe przedsiębiorstwa,
 • Campingi,
 • Pola namiotowe, inne.