Zbiorniki

Zbiorniki na olej napędowy

Oferujemy kompletne zbiorniki (jedno i dwu płaszczowe) o różnej pojemności do magazynowania i dystrybucji oleju napędowego!

Zbiorniki na olej opałowy

Oferujemy kompletne zbiorniki (jedno i dwu płaszczowe) do magazynowania i dystrybucji oleju opałowego, stosowane m.in. w malarniach proszkowych, domach jednorodzinnych.

Zbiorniki AdBlue

Oferujemy kompletne zbiorniki (jedno i dwu płaszczowe) do magazynowania i dystrybucji AdBlue!

Zbiorniki na chemikalia

Oferujemy kompletne zbiorniki do magazynowania i dystrybucji rożnego rodzaju chemikaliów.

Zbiorniki na wodę deszczową

Oferujemy zbiorniki formowane rotacyjnie do magazynowania wody deszczowej.

Zbiorniki przepompowni

Oferujemy szeroką gamę zbiorników formowanych rotacyjnie do zabudowy dla przepompowni ścieków.