Studzienki

Studzienki dla oczyszczalni

Oferujemy szeroka gamę studzienek dla przydomowych oczyszczalni ścieków. Studzienki do montażu jako mini przepompownie ścieków przed lub za oczyszczalnią ścieków.

Studzienki wodomierzowe

Oferujemy szeroką gamę studzienek wodomierzowych do zabudowy urządzeń wodomierzowych o różnej wielkości i typie. Produkujemy studzienki złazowe i niezłazowe.

Studzienki telekomunikacyjne

Oferujemy szeroka gamę studzienek telekomunikacyjnych do zabudowy złączy teletechnicznych. Nasze rozwiązanie zapewnia łatwy i wygodny dostęp serwisowy.

Studzienki armaturowe

Oferujemy szeroką gamę studzienek armaturowych służących do zabudowy m.in. zaworów odcinających, elementów inspekcyjnych itp. w ciągu przewodu.

Studzienki kanalizacyjne

Oferujemy szeroką gamę konfiguracji studzienek kanalizacyjnych o różnych średnicach DN600, DN800, DN1000, DN1200.